Zapraszamy na premierę on-line dokumentu:

LONSTAR MIĘDZY CZERNIĄ I BIELĄ.

„To opowieść o spełnionych dziecięcych marzeniach i cenie, którą trzeba za nie zapłacić”.

Film dostępny na kanale YouTube Country w Mieście od godz. 18.00 w dniu 27.03.2020 (piątek).

***
We invite You to the premiere of the documentary:

LONSTAR: BETWEEN THE BLACK AND THE WHITE

‘”This is a story of the childhood dreams come true and of the price one has to pay for them”

The film is available on YouTube channel Country w Miescie from 6 p.m., on Friday, March 27th , 2020.

OGLĄDAJ TUTAJ:

Wszystko zaczęło się w styczniu 2018 roku. Zapytałem Dominika Maya (świetnego filmowca i mojego serdecznego przyjaciela) czy zgodziłby się nagrać krótki reportaż z przygotowywanego przez Country w Mieście koncertu „W hołdzie dla płyty Różne Kolory”. W zamyśle miał to być kilkuminutowy materiał zakończony rozmową z głównym bohaterem wieczoru Michałem Lonstarem. Kiedy zacząłem rozmowę z Michałem nie spodziewałem się, że z planowanych kilku minut wyjdzie nam ponad godzinnym, niezwykle internujący wywiad przerywany akustycznymi wersjami jego piosenek.

Chciałem porozmawiać z artystą o płycie sprzed trzydziestu lat a wyszła nam rozmowa o miłości do muzyki, zmaganiach z przeciwnościami losu i cenie, którą trzeba zapłacić za spełnione dziecięce marzenia. Kiedy Dominik wyłączył kamerę wiedziałem już, że to nie będzie reportaż. Materiał, który mieliśmy zdecydowanie bardziej wpisywał się w formułę dokumentu.

Film wielokrotnie przemontowywany przeleżał w szufladzie kilka miesięcy zanim odważyłem się pokazać go Lonstarowi. Kiedy powiedział, że jest z niego zadowolony i zgodził się na publiczną kolaudację pomyślałem, że warto abyście Państwo mogli zobaczyć go w miejscu oddającym klimat tamtej rozmowy i koniecznie na dużym ekranie. Tak zrodził się pomysł na spotkanie w sali kina Muza w Poznaniu.

Film miał swoją kinową premierę 30 marca 2019. Choć sala podczas projekcji wypełniona była niemal po brzegi film finalnie zobaczyło zaledwie 200 osób. Teraz w tym wyjątkowym czasie oddajemy go pod ocenę szerokiej publiczności.

***

It all started in January 2018. I asked Dominik May (great filmmaker and my longtime friend) if he could shoot a short report from the pre-production of the concert “Tribute To The Album DIFFERENT COLORS” under the auspices of “Country w Mieście”. The basic concept was just a few minute long news of the event and a brief conversation with the protagonist of the soiree, Michael Lonstar. While starting my conversation with Michael I didn’t expect that those few planned minutes would evolve into an over one-hour long, fascinating interview interrupted by the unplugged versions of his songs.

I had wanted to talk with the artist about his record of thirty years ago, but what really happened was a conversation about the love for music, struggle against all odds, and the price one has to pay to make the childhood dreams come true. When Dominik turned his camera on, I knew this wouldn’t be a brief news, as we had initially planned. From the very start it assumed the formula of the extended documentary.

The film, re-edited many times, had spent several months on the shelf before I eventually dared to show it to Lonstar. When he said he was satisfied with it and he agreed to a public viewing, I thought it would be worthwhile to show it to You in the place which would recreate the climate of that conversation, and definitely it had to be shown on the big screen. Hence the idea of staging the meeting in the Cinema Muza in Poznań.

The film had its theatrical premiere in March 30, 2019. The venue was packed but due to its limited capacity merely some 200 people could see it then. Now, in this particular time, we consign it to the judgment of the vast audience.